Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

2023 marka tescil ücreti, tasarım tescil ücretleri, patent ücretleri, faydalı model ücretleri ve TÜRKPATENT sicil kayıt fiyatları inceleyiniz. Hizmet ücretleriyle birlikte toplam marka tescil işlem ücretlerini inceleyebilirsiniz. 2023 yılı Türk Patent ve Marka Kurumu marka, patent, tasarım ve faydalı model işlem ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz. 2023 Yılı marka tescil işlem ücretleri Hizmet TürüTÜRKPATENT Ücretleri(KDV DAHİL)Hizmet FiyatlarıToplam MaliyetMarka Başvuru Ücreti 760 TL595 TL1.463 TL(KDV Dahil)Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 760 TL195 TL990 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Ücreti1.960 TL543 TL2.600 TL(KDV Dahil)Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti(3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)870 TL195 TL1.100 TL(KDV Dahil)Marka Yenileme Ücreti 2.460 TL545 TL3.103 TL(KDV Dahil)Marka Devir Ücreti 1.640 TL800 TL2.584 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti780…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLARTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada …(Kapatılan) …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 27/03/2017 tarih ve 2016/…-2017/85 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı-birleşen davalı vekili; müvekkili şirket adına … nezdinde tescilli 2009/00024 numaralı “Aydınlatmalı Raylı Tentelerde Kullanılan Kablo Koruma Kanalı” isimli patent belgesine konu buluşun…

Read More

Telif Haklarının Özellikleri Telif haklarının tarihsel gelişimi, İlk ve Ortaçağ Dönemi, İmtiyazlar Dönemi, Türkiye’de Telif Haklarının Tarihsel Gelişimi, Ülkemizin Uluslararası Anlaşmalara Katılımına İlişkin Tarihsel Süreç başlıkları altında da bilgiler vermekteyiz incelemek için aşağıdaki bilgilerimizi okuyabilirsiniz. Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.Mutlak hak niteliğine sahiptir.…

Read More

Telif hakları, sanatsal (şiirler,romanlar, müzik çalışmaları, resimler ve sinema alanındaki çalışmalar gibi ) alanda yapılan eser ve keşifleri, yaratıcı eser sahiplerine (yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı, vs.) belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır. Bern Sözleşmesi (Edebiyat ve sanat alanında yapılan çalışmalar için koruma sağlayan) Telif hakları konusunu ele alan uluslararası bir sözleşmedir. İmza atan üye ülkelerdeki çalışmaların sahiplerinin telif haklarını kapsamaktadır, (Bern Birliğinin üyeleri). Aynı zamanda da kendi üyelerinin de telif haklarını kapsamaktadır. Mesela Belçika telif hakları kanunu, orjinalinin nerede geliştirildiği dikkate alınmaksızın, Belçika’da piyasaya sürülmüş veya basılmış herhangi bir çalışma için uygulanmaktadır. Eşit muameleyi sağlayabilmek için,…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/01/2013 gün ve 2008/9-2013/6 sayılı kararı onayan Daire’nin 17/09/2014 gün ve 2014/7255-2014/13940 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, … nezdinde … numarası ile davalı taraf adına kayıtlı bulunan patentin tekniğin bilinen durumuna dahil olup, 551 sayılı KHK anlamında “yeni”…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.09.2011 gün ve 2007/160-2011/137 sayılı kararı bozan Daire’nin 04.06.2013 gün ve 2012/8398-2013/11616 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı … şirketinin patentini aldığı atık boşaltma düzeneğinin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olduğunu, davalıların aynı sistemi taklit ederek ürettiklerini ve pazarladıklarını,…

Read More

ESAS NO : 2021/157KARAR NO : 2021/214 DAVA : Patentten Doğan Haklara Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti, Durdurulması, ÖnlenmesiDAVA TARİHİ : 30/04/2021KARAR TARİHİ : 10/05/2021 Mahkememize açılan Patentten Doğan Haklara Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti, Durdurulması ve Önlenmesi davası incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Davalının fiillerinin müvekkilinin … ve … numaralı patentlerinden doğan haklarını ihlal ettiğinin ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, davalının müvekkilinin … ve… numaralı patentlerinden doğan haklarını ihlal eden ve aynı zamanda haksız rekabet teşkil eden fiillerinin durdurulmasını, önlenilmesini, müvekkilinin … ve … numaralı patentlerini ihlal eden ürünleri satması, ithal etmesi, pazarlaması ve her…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/06/2016 gün ve 2014/227 – 2016/158 sayılı kararı onayan Daire’nin 27/06/2018 gün ve 2016/13337 – 2018/4888 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalının “RİOBA BROWNI” ibareli marka başvurusuna müvekkili tarafından yapılan itirazın haksız bulunarak reddedildiğini, müvekkilinin “BROWNİ” ibaresini…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/06/2015 gün ve 2014/220 – 2015/189 sayılı kararı onayan Daire’nin 30/05/2017 gün ve 2016/625 – 2017/3191 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin 2010/63157 no’lu, “LİNENS HOME BEAUTY CENTER Şekil” ibareli marka başvurusunun davalı şirket adına tescilli…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/05/2016 tarih ve 2015/125-2016/154 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalılar vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı şirketin … markasının 06 ve 37. sınıflarda tescili için 2013/54312 sayılı marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkili tarafından … ibareli markalar gerekçe gösterilerek itiraz edildiğini, itirazın nihai olarak reddedildiğini ileri…

Read More